Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

BCN SMART RURAL

Estratègia intel·ligent de desenvolupament agrari a la demarcació de Barcelona.

EL PROJECTE

El PECT BCN Smart Rural es un projecte finançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i la Diputació de Barcelona i centra la seva missió en la “valoració i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de Barcelona no metropolitana”. La seva missió és impulsar un projecte integral agrosilvopastoral capaç de generar sinergies que suposin la creació d’empreses i de llocs de treball, mantinguin els ecosistemes agrosilvopastorals, contribueixin a la gestió forestal i el manteniment del boscos ‘verds i vius’, i generin biodiversitat.

El territori rural a la demarcació de Barcelona té el perill de perdre recursos existents com el forestal i d’altres derivats com són el pasturatge, la producció d’aliments i material energètic, etc. i quedar desvinculat del desenvolupament intel·ligent que territorialment està incorporant l’àmbit urbà. El projecte es planteja reconnectar ciutat i camp, món urbà i món rural, dos mons interdependents que han de de buscar complicitats per evitar generar i/o agreujar una fractura territorial.

BCN Smart Rural es desenvolupa en l’àmbit de la demarcació de Barcelona no metropolitana, com element fonamental per tal de reforçar el territori socialment, econòmica i ambiental. En definitiva, des d’una visió holística de la demarcació, que genera equilibri territorial i qualitat ambiental també per a l’àmbit metropolità.

BCN Smart Rural aporta innovació en el procés de relació, cooperació i interconnexió del sector publicoprivat, i més concretament, aporta innovació per mitjà dels tres projectes següents:

 • BCN Smart Rural: Banc de serveis i transferència contínua d’innovació. Per fomentar l’especialització, la innovació, la generació d’idees emprenedores i la competitivitat en el món rural.
 • Bosc Verd-Bosc Viu: Per a la planificació forestal estratègica, l’impuls de la biomassa km0 i l’actuació en les interfícies urbanoforestals, tot incorporant innovacions tecnològiques en la utilització de bases de dades cartogràfiques i alfanumèriques, la fotografia aèria, la utilització de noves tècniques agroforestals (Lídar, inventaris per satèl·lit/drons) que facilitin la gestió i la presa de decisions.
 • Agrosilvopastura: activitat productiva d’alt valor ecològic. Per impulsar l’activitat productiva a partir de l’aprofitament del sotabosc per a pastures i dels camps de conreu i desenvolupar els banc de terres i els equipaments per a la transformació agroalimentària.

OBJECTIUS

L’objectiu estratègic del PECT «BCN Smart Rural» és impulsar i desenvolupar una estratègia intel·ligent de desenvolupament territorial –rural, sustentada en la innovació i el coneixement aplicats, propiciant la producció sistemàtica de nous productes, serveis i solucions lligats a la valorització i millora del sector agrosilvopastoral.

En la línia de l’objectiu estratègic, s’han definit els següents objectius operatius que es desenvolupen a partir de cada un dels projectes:

 • Establir mecanismes estables de cooperació i transferència contínua d’innovació i dels resultats de la recerca a l’empresa.
 • Desenvolupar recursos i serveis per a la millora de l’estructura empresarial, l’impuls d’iniciatives d’emprenedoria i d’innovació tècnica, social i ambiental.
 • Desplegar programes i activitats que contribueixin al desenvolupament econòmic i a la creació d’ocupació, a la resolució
 • dels principals reptes socials del món rural (risc d’incendi forestal, envelliment de la població, despoblament rural, etc.), i enforteixin la competitivitat de les empreses i la seva continuïtat al llarg del temps.

PÚBLIC OBJECTIU

BCN Smart Rural es dirigeix a:

 • Micro i petites empreses agroalimentàries i emprenedors agraris.
 • Nous entrants i futurs emprenedors agraris.
 • Pagesos, ramaders i propietaris forestals en actiu i en edat de jubilació.
 • Centres de recerca i proveïdors d’innovació agroalimentària.
 • La població en general.

ACCIONS I RESULTATS

1.- Projecte ‘BCN Smart Banc de serveis i transferència continua d’innovació’

(3 operacions / 7 actuacions)

Foment de l’ocupació al sector agroramader, agroalimentari, forestal establint mecanismes per facilitar i acompanyar el procés d’instal·lació de nous pagesos i ramaders.

1.1.- Creació d’una xarxa d’incubadores de pagesos i petits elaboradors: creació d’espais test agroforestals i serveis d’acompanyament al sector.

1.2.- Rural Innova: creació d’un banc de serveis tecnològics i del coneixement per a la innovació empresarial del sector agrosilvopastoral.

Establiment de mecanismes de transferència de coneixement entre centres de recerca i empreses per a fomentar la innovació empresarial d’aquest sector.

1.3.- Hub de Governança: creació d’un observatori d’anàlisi i prospectiva BCN Smart Rural (actuació 1.3.1) i Internacionalització 2.0 de l’Observatori BCN Rural (actuació 1.3.2).

2.- Projecte ‘Bosc Verd-Bosc Viu’ (2 operacions / 3 actuacions)

Promoure la gestió forestal i l’obtenció i aprofitaments energètics a partir de recursos forestals que alhora promoguin l’activitat agroramadera.

2.1.- Planificació forestal estratègica: aplicació de tecnologies d’innovació i coneixement a les zones d’actuació prioritàries per a la prevenció d’incendis, la fixació de CO2 i l’aprofitament de les energies renovables.

Implementació de les TIC i de la innovació en la planificació forestal estratègica (actuació 2.1.1) i Gestió forestal intel·ligent, infraestructures de prevenció d’incendis forestals per a la protecció dels recursos naturals i la producció de biomassa (actuació 2.1.2).

 2.2- Disseny i implementació del Pla Biomassa km 0 - gestió forestal per a la generació d’energia amb recursos energètics locals: foment de l’eficiència tecnològica dels processos de producció, distribució i consum de recursos energètics locals, renovables i amb baixes emissions de CO2.

3.- Projecte ‘Agrosilvopastura: activitat productiva d’alt valor ecològic’ (3 operacions / 4 actuacions)

Impulsar l’activitat productiva de pastura com l’aprofitament del sotabosc i dels camps de conreu, que configuren el paisatge en mosaic que cal fomentar, així com oferir aquells serveis/recursos que facin possible l’activitat pastoral com són els banc de terres, els equipaments per a la transformació agroalimentària o l’impuls de cultius forestals alternatius.

3.1.- Rural equipa’t - la revitalització tecnològica del món rural.

Disseny i construcció d’equipaments de suport a la transformació de productes agroalimentaris i forestals de proximitat; escorxadors modulars de baixa capacitat i obradors comunitaris d’ús compartit.

 3.2.- Bancter en xarxa: Disseny, creació, posada en marxa i testatge d’un banc de terres en xarxa, inter-nodal i interconnectat.

RECURSOS GENERATS

 • Crear 3 bancs de terres i la xarxa de bancs de terres: http://bancdeterres.cat/
 • Crear 3 espais test agroforestals.
 • Crear 5 nous equipaments col·lectius i de proximitat de transformació agroalimentària de baixa o molt baixa capacitat:
  • 1 escorxador mòbil.
  • 1 escorxador de baixa capacitat.
  • 1 obrador agroalimentari.
  • 1 formatgeria col·lectiva.
  • 1 sala de desfer.
 • Lliurar 11 cupons d’innovació a microempreses del sector agroalimentari.
 • Acompanyar la creació de 3 cooperatives d’agricultura social.
 • Modelitzar l’eficiència en 3 tipologies de calderes de biomassa km 0.
 • Delimitar les zones ZAP (Zones d’Actuació Prioritària) per a la gestió agrosilvopastoral i per a la prevenció d’incendis forestals.
 • Implicar 18 APF (Associacions de Propietaris Forestals) en les zones ZAP definides.
 • Impulsar 12 acords entre propietaris de finques forestals i ramaders per al foment de la pastura extensiva.
 • Formar 200 treballadors forestals en tècniques d’extracció i maneig de la fusta per a la producció de biomassa.
 • Incorporar 12 estudiants en estades de pràctiques d’empresa als territoris rurals.
 • Crear 1 comunitat de coworking CoRural en l’àmbit agrari.

gene - feder.jpeg