Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

BCN SMART RURAL- ESPAIS TEST AGRARIS

Ideació i creació d’una xarxa d’incubadores per a pagesos i petits productors agroalimentaris.

El PROJECTE

BCN Smart Rural és un projecte que té per objectiu implementar una estratègia intel·ligent de desenvolupament agrari a la Barcelona rural. El programa de treball consta de 10 actuacions agrupades en 5 operacions, de les quals 5 actuacions estan coordinades per ARCA.

El projecte està liderat per la Diputació de Barcelona, amb la participació d’ARCA i el CTFC com a socis beneficiaris, i amb la col·laboració del GAL ADRINOC, GAL Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, GAL Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i GAL Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, el Consorci del Lluçanès, el Consell Comarcal del Moianès, el Centre de la Propietat Forestal, BOSCAT, i el Clúster de la biomassa. Està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Una de les operacions d’aquest projecte se centra en la creació de 3 espais test agraris a la demarcació de Barcelona per tal de donar suport i incentivar la incorporació de joves a l’àmbit agrari i centrat principalment en la ramaderia extensiva.

El projecte sobre espais test agraris, doncs, inclou dues línies d’acció principals:

 • L’acompanyament als territoris implicats a l’articulació, organització i posada en marxa d’un espai test agrari
 • La inversió d’adequació de les finques seleccionades per a l’activitat productiva definida en cada finca.

OBJECTIUS

L’objectiu principal del projecte és poder oferir un suport innovador a l’emprenedoria del sector agrari mitjançant l’acompanyament, la formació i el suport legal durant un cert temps tot generant talent per a la creació de noves empreses i nous productes agraris.

Més concretament, es poden desglossar diversos objectius específics:

 1. Suport a l’emprenedoria en el sector de l’alimentació (sectors productius agrari, ramader, agroalimentari):
  • Proposar una metodologia de treball per tal d’assegurar la creació i sostenibilitat dels espais test agraris a Catalunya.
  • Difondre i donar a conèixer els espais test agraris com a eina per a la incorporació de nova pagesia al sector agrari.
  • Creació de 3 espais test agraris en la demarcació de Barcelona
 2. Transferir coneixements, formar talent per a la creació d’empreses i nous productes del sector agro-ramader:
  • Cerca de nous models de producció agroramadera
  • Elaboració d’un protocol de treball per a la capacitació d’emprenedors de l’àmbit agrari

PÚBLIC OBJECTIU

Aquest projecte es dirigeix en una primera fase a entitats públiques si privades que treballen en l’àmbit del suport agrari i que vulguin desenvolupar i crear un espai test agrari en el seu territori.

ACCIONS I RESULTATS

 • Adaptació de la metodologia dels Espais Test Agraris: Els espais test Agraris de Catalunya tenen com a referència principal la xarxa que aquests dispositius tenen a França. És per això que el concepte i la metodologia d’un espai test agrari teòric s’ha hagut d’adaptar a la realitat del país comptant amb la col·laboració d’experts en les diverses matèries: Escoles agràries, Associacions de propietaris forestals, entitats públiques i privades de suport a l’emprenedoria agrària, administracions públiques, etc.
 • Prospecció de finques per a la creació dels ET en el marc del PECT: la cerca per a la ubicació física dels espais test agraris a la demarcació de Barcelona s’ha dut a terme amb la col·laboració de les entitats locals del territori i molt especialment amb les associacions de propietaris forestals. En aquest sentit, s’han visitat 21 finques de les quals 6 tiren endavant en el marc de 4 espais test agraris: Vall del Ges, Orís i Bisaura, Lluçanès, Montserrat i horta de Manresa. També s’ha detectat en l’àmbit de treball dues cooperatives agràries interessades en aquest dispositiu gràcies a la col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.
 • Metodologia per a la creació dels ET: per tal de materialitzar la creació d’aquests dispositius s’ha proposat i posat en marxa una metodologia de treball per acompanyar i organitzar la creació d’un espai test agrari. La metodologia s’està treballant en 4 ubicacions diferents: Vall del Ges orís i Bisaura, Lluçanès, Manresa i Parc Rural de Montserrat. En totes aquestes ubicacions es treballar per a concretar i articular totes les tasques i tipologies de suport que calen per a crear un espai test agrari, així com al seva governança.

RECURSOS GENERATS

En cooperació amb el Grup Operatiu RETA, s’ha elaborat una primera guia metodològica per a la creació d’espais test agraris i s’està treballant en una guia metodològica centrada en la realitat catalana. També s’ha col·laborat en la redacció d’una guia metodològica per a la creació d’espais test agraris en cooperatives agràries.

S’estan generant, alhora, documents tipus i models per a la metodologia de creació, per a l’elaboració del pla d’acció, per a la gestió de la governança, etc.

gene - feder.jpeg