Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

POBLES VIUS I ACTIUS

EL PROJECTE

El PECT Pobles Vius i Actius és un projecte de desenvolupament rural que s’implementa a la demarcació de Tarragona. El projecte, coordinat per la Diputació de Tarragona, compta amb la participació de la Universitat Rovira i Virgili, el Consell Comarcal del Priorat, Concactiva, el VITEC i ARCA com a socis beneficiaris.

L’operació que implementa ARCA en el marc d’aquest projecte s’anomena “Espais Test” i inclou dues actuacions

1. XARXA D'INNOVACIÓ AGROALIMENTÀRIA

Aquesta actuació se centra en el foment de la innovació en el sector agroalimentari, a través de dues línies de treball:

 • Anàlisi de la cadena de valor: s’ha realitzat una anàlisi exhaustiva de la cadena de valor agroalimentària a les comarques del Camp de Tarragona, per tal de disposar de dades fiables i actualitzades dels percentatges que els productors agraris retenen sobre el preu final dels seus productes un cop transformats, envasats, distribuïts i comercialitzats.
 • Suport a infraestructures compartides de transformació agroalimentària: s’ofereix suport als obradors agroalimentaris compartits, a través de les següents accions: organització de trobades estratègiques, formació i assessorament per a empreses usuàries, accions de comunicació i sensibilització, acompanyament de nous projectes i suport al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquesta actuació és generar xarxa i fomentar la innovació en el sector agroalimentari.

Pel que fa als objectius específics, es poden esmentar els següents:

 • Disposar d’una radiografia acurada de la cadena de valor agroalimentària al Camp de Tarragona.
 • Habilitar espais de trobada, d’intercanvi d’informació i de transferència de coneixement entre les entitats que gestionen obradors compartits.
 • Oferir suport als projectes emprenedors que elaboren en obradors compartits.
 • Donar a conèixer i reivindicar els obradors compartits com a espais d’emprenedoria agroalimentària i d’innovació social.
 • Assessorar les entitats que es plantegin la creació de nous obradors compartits.

PÚBLIC OBJECTIU

El públic objectiu d’aquesta actuació és el següent:

 • Entitats i organismes de l’administració local amb capacitat de dissenyar i implementar polítiques innovadores en el sector agroalimentari.
 • Productors agraris i cooperatives de productors.
 • Entitats públiques, privades o mixtes que gestionen obradors compartits.
 • Entitats públiques, privades o mixtes amb interès en crear nous obradors compartits.
 • Empreses usuàries dels obradors compartits i persones emprenedores.

ACCIONS I RESULTATS

Entre les principals accions que s’han dut a terme, destaquen les següents:

 • Realització de l’estudi “Anàlisi territorial de la cadena de valor agroalimentària a l’espai agrari del Camp de Tarragona”.
 • Organització d’una jornada de presentació de l’estudi amb 50 persones assistents.
 • Organització de 3 jornades tècniques de visita a infraestructures col·lectives de transformació agroalimentària, amb un total de 80 persones assistents.
 • Organització de 4 trobades d’obradors compartits, amb participació de 19 obradors de tot Catalunya.
 • Difusió d’11 formacions dirigides a empreses usuàries i entitats gestores d’infraestructures col·lectives de transformació agroalimentària.
 • Assessorament a 5 projectes d’obrador compartit.
 • Suport al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en la planificació, difusió i valoració de dues línies d’ajuts per a obradors compartits i escorxadors de baixa capacitat.

RECURSOS GENERATS

2. ESPAIS TEST AGRARIS

L’operació se centra en la posada en funcionament d’Espais Test Agraris per a fomentar el relleu agrari i les iniciatives emprenedores de la nova pagesia.

Els espais test agraris són programes d’innovació orientats a facilitar la incorporació progressiva de la nova pagesia al sector primari. Aquests dispositius permeten avaluar la viabilitat de nous projectes agraris així com les capacitats i competències dels emprenedors, generalment sense experiència prèvia. Així, els espais test agraris ofereixen un entorn favorable que podrà conduir a una incorporació agrària amb major solidesa i garanties de continuïtat.

L’operació vol donar suport a l’aterratge d’aquests dispositius a la realitat dels contextos locals tot bastint un sistema de governança de cada espai test agrari adaptat a cada territori. Idealment això servirà per garantir els tres suports bàsics: suport físic (accés a la terra i a d’altres factors productius), suport legal (cobertura jurídica per desenvolupar l’activitat) i suport integral (formació, mentoria, assessorament i acompanyament a diversos nivells).

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquesta operació és fomentar l’emprenedoria i el relleu generacional en el sector agrari i les àrees rurals del Camp de Tarragona.

Pel que fa als objectius específics, es poden esmentar els següents:

 • Dinamitzar el desplegament d’espais test agraris i assessorar els ens públics i privats sobre la seva creació i posada en funcionament.
 • Monitoritzar i assessorar els espais test agraris a mitjà termini un cop els dispositius entrin en funcionament.
 • Capgirar l’abandonament de la terra, l’envelliment del sector i les barreres d’accés trobades per la nova pagesia.
 • Afavorir el trànsit cap a models productius sostenibles propers a l’agroecologia i els sistemes alimentaris territorialitzats.
 • Donar a conèixer els espais test agraris com a programes d’innovació social i suport a la nova pagesia i la necessitat d’enfortir-los, optimitzar-los i reproduir-los.

PÚBLIC OBJECTIU

 • Entitats i organismes de l’administració local amb capacitat de dissenyar i implementar polítiques innovadores en el sector agroalimentari.
 • Entitats públiques, privades o mixtes interessades en emprendre accions envers el relleu generacional agrari.
 • Emprenedors agraris.
 • Propietaris de terres en desús o properes al desús.
 • Productors agraris sense relleu generacional.

ACCIONS I RESULTATS

Entre les principals accions que s’han dut a terme, destaquen les següents:

 • Elaboració d'un estudi agronòmic per a la posada en funcionament de l'espai test agrari de Passanant i Belltall.
 • Elaboració d'un mapa agronòmic per a la posada en funcionament de l’espai test agrari en el marc de la Cooperativa de Falset-marçà.
 • Elaboració de diagnosis de finques forestals per a la possible instal·lació de 2 nous espais test agraris permanents de tipus ramader a la demarcació de Tarragona.
 • Creació de 2 espais test agraris amb els corresponents sistemes de governança i Plans d’Acció al municipi de Gandesa (ramaderia extensiva de cabrum)  i Passanant i Belltall (agricultura de secà, centrat en l'All de Belltall).
 • Selecció de persones emprenedores per a realitzar el test d'activitat agrària a cada un dels espais test agraris creats.
 • Equipament dels espais test agraris creats amb una xarxa de maquinària agrícola compartida i la instal·lació de materials/infraestructures ramaderes.
 • Celebració de jornades de presentació i portes obertes entorn els espais test agraris creats.
 • Celebració de sessions de treball per a l’enxarxament i la coordinació dels espais test agraris catalans.

RECURSOS GENERATSgeneralitat + fons feder.jpeg

Aquest projecte es troba cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Generalitat de Catalunya en el marc del PO FEDER Catalunya 2014- 2020.