Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

AGENDA RURAL DE CATALUNYA (procés participatiu)

        “TRIA RURAL, TRIA FUTUR”

boto_agenda.jpg
boto_reptes.jpg
boto_redacció.jpg
boto_digues.jpg
boto_documents.jpg
boto_contacta.jpg

                                                                               

"La millor manera de predir el futur és creant-lo"

El món rural català ha de definir el seu futur i per això, impulsem la redacció de l’Agenda Rural de Catalunya, un full de ruta per al desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental, incorporant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

PREGUNTES FREQÜENTS

Documents definitius de l'Agenda Rural

Enllaç a la nota de premsa d'aprovació de l'Agenda Rural de Catalunya

                       

camps agenda3.jpg

Què és l'Agenda Rural de Catalunya? flecha-verde-e1547476168280.png

El món rural reivindica formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental, com a peça fonamental que és per al desenvolupament sostenible del planeta.  

Per tal de situar els territoris rurals al centre d'aquest debat, us convidem a treballar per construir una Agenda Rural de Catalunya. En consonància amb altres agendes catalanes i europees, entre elles el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, l’Agenda Rural identificarà i dibuixarà les línies del desenvolupament rural dels propers anys, amb la col·laboració de les organitzacions signatàries de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 al nostre país

           IMG_8790.JPG  IMG_8958.JPG

L’Agenda Rural de Catalunya té com a marc de referència la iniciativa del Parlament Europeu per redactar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes. 

La Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural ha encarregat l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya per tal que, mitjançant un espai de debat, s’analitzin els reptes del món rural i s’identifiquin actuacions que abastin els diferents àmbits de treballAmb una Agenda Rural de Catalunya compartida amb els actors implicats en el desenvolupament rural i sostenible es pretén incidir en la priorització de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació Europea, de la Política Agrària Comuna i de Desenvolupament Rural 2021-2027 i les polítiques de Desenvolupament Econòmic i Local.             

L’Agenda Rural de Catalunya identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament, i és un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país

A Catalunya, dos de cada tres municipis catalans tenen menys de 100 h./km2 , més de la meitat dels quals no arriben als 20 h./km2 . Així mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen una superfície del 35% del país però que representen l’1% de la població.

L’Agenda Rural de Catalunya ha estat redactada seguint el marc de referència de la iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.

La seva elaboració va néixer de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, presidida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que va encarregar la coordinació del document a una Comissió Redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. D’altra banda, agents socials i econòmics representatius del món rural han conformat la Comissió Motora de l’Agenda Rural i participat al llarg de tot el procés de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya. Més de 1.200 persones i més de 350 entitats van participar en els diversos tallers que es van organitzar arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural.

Com a resultat d’aquest procés, s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s’organitzen entorn de set grans reptes:

 1. Persones, benestar i repte demogràfic.
 2. Transició ecològica.
 3. Territori connectat.
 4. Sistema agroalimentari.
 5. Gestió forestal.
 6. Innovació i dinamització social i econòmica.
 7. Governança.

Després del procés participatiu dut a terme entre els anys 2021 i 2022, el Govern de la Generalitat va reconèixer l’Agenda Rural de Catalunya mitjançant l’Acord GOV/108/2022, de 24 de maig, i es va comprometre a impulsar les accions de les quals té competència. Per poder donar resposta a les demandes de la ciutadania recollides en l’Agenda Rural, la Generalitat, mitjançant l’Acord GOV/153/2022, de 19 de juliol, en relació amb la Comissió Interdepartamental de Governança Rural modifica el nom i les funcions de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural augmentant les atribucions en coordinació, implementació i avaluació de l’Agenda Rural de Catalunya.

El desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya es realitzarà a través d’un pla d’acció, que definirà les accions a portar a terme i que han de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir els reptes identificats. Així mateix, la Comissió Interdepartamental de Governança Rural vetllarà pel seguiment, compliment i avaluació dels objectius marcats en el Pla, proposarà accions de govern per promoure l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social, i supervisarà que cap acció del Govern sigui contrària als objectius de desenvolupament rural. Mitjançant l’Agenda i sota la coordinació de la Comissió, s’actuarà directament per fer front al repte demogràfic, que amenaça amb el despoblament de molts dels pobles de Catalunya. També s’actuarà per accelerar la transició ecològica i potenciar el sector agroalimentari i la gestió forestal, i s’invertirà en innovació, connectivitat, i dinamització econòmica i social.

En paral·lel, la Comissió Motora de l’Agenda Rural, formada per agents socials i econòmics representatius del món rural, també vetllarà pel seguiment i compliment dels objectius del pla d’acció de l’Agenda Rural de Catalunya.

                         

Què és i com funciona la Comissió Motora de l'Agenda Rural de Catalunya? flecha-verde-e1547476168280.png

La Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya formada per agents socials i econòmics representatius del món rural, és un òrgan per a l’impuls, el seguiment i l’avaluació del desplegament i compliment de les accions de l’Agenda Rural de Catalunya. A la vegada, treballa en propostes de millora organitzativa interna que facin més eficient la seva tasca.

Les seves funcions es centren en:

 • Difondre l’Agenda Rural de Catalunya.
 • Impulsar les accions de l’Agenda Rural de Catalunya.
 • Avaluar el grau de compliment per part de les diferents institucions i dels agents socioeconòmics.
 • Participar en els òrgans de coordinació de les diferents administracions que tenen responsabilitats en l’àmbit de l’Agenda Rural de Catalunya.
 • Incidir en les polítiques públiques, ja sigui en la denuncia de situacions que generin exclusió social, com en les propostes en les polítiques d'inclusió social dins l'àmbit rural.
 • La creació de grups de treball específics que acordi la pròpia Comissió,
 • Designar els representants de la Comissió en els diferents àmbits de debat, difusió i /o representació

La Comissió Motora ha acordat la creació de quatre Comissions de Treball que han de servir millorar la coordinació i eficiència de la tasca que desenvolupa:

 • Comissió de treball de Comunicació
 • Comissió de treball de Rural Proofing
 • Comissió de treball entorn la qüestió de l’Aigua
 • Comissió de treball per desenvolupar la plataforma de seguiment de la implantació de l’Agenda Rural des de la societat

 

La Comissió Motora és un òrgan col·legiat, format per les persones que representen a les 37  entitats i associacions d’arreu del territori  que van impulsar inicialment l’Agenda Rural de Catalunya:

 1. Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
 2. Consorci Administració Oberta de Catalunya
 3. Òmnium Cultural
 4. País Rural
 5. Taula del Tercer Sector
 6. Associació de Dones de la Mar
 7. Associació de Dones del Món Rural
 8. Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT)
 9. Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
 10. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - Secretariat d’Escola Rural de Catalunya (SERC)
 11. Fundació i2CAT
 12. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
 13. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
 14. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
 15. Unió de Pagesos (UP)
 16. Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya
 17. Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)
 18. CECOT
 19. Comissions Obreres (CCOO)
 20. Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
 21. Observatori del Paisatge
 22. Unió General de Treballadors (UGT)
 23. Agencia Catalana de la Joventut
 24. Confederació del Turisme Rural i L’agroturisme de Catalunya (TURALCAT)
 25. Federació d’Associacions d'Artesans d’Ofici de Catalunya
 26. Institut d’Estudis Catalans
 27. Museu de la Vida Rural
 28. Plataforma d’Arts de Carrer (PAC)
 29. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
 30. Xarxa de Festivals Musicals de Catalunya (XAFEC)
 31. Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
 32. Institut Ramon Muntaner (IRMU)
 33. Associació de Micropobles de Catalunya (MdC)
 34. Associació Catalana de Municipis (ACM)
 35. Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
 36. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)
 37. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)

 

                                      

Quins són els reptes inicials del món rural? flecha-verde-e1547476168280.png

Les realitats del món rural de Catalunya són diverses, emergint-ne  uns reptes comuns però també d’altres d’específics, que caldrà analitzar i planificar estratègicament basant-se en l’equilibri territorial per tal que esdevinguin oportunitats de canvi que ajudin a la transició social, econòmica i ecològica.  

Els reptes inicials identificats per lAgenda Rural de Catalunya són: 

 1. Persones, benestar i repte demogràfic: Reforçar la cohesió social i el benestar mitjançant la millora dels serveis necessaris pel ple desenvolupament de les persones, la igualtat d’oportunitats i el seu acompanyament. Alhora, afrontar el repte demogràfic en termes d’arrelament social, envelliment amb dignitat, acollida de nova població i creació de noves oportunitats per viure al món rural.
 2. Transició ecològica:  Accelerar la transició energètica,  gestió regenerativa dels recursos naturals i protecció dels serveis ecosistèmics, i posar mesures per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic,.
 3. Territori connectat: Garantir la digitalització, mobilitat sostenible i intel·ligència territorial.
 4. Sistema agroalimentari: Re-connectar les baules del sistema agroalimentari, relleu generacional agrari i pesquer, cadenes de valor justes, sobirania alimentària, producció i distribució agrària i forestal.
 5. Gestió forestal: Silvicultura, prevenció d’incendis forestals i oportunitats dels aprofitaments no fustaners.
 6. Innovació i dinamització social i econòmica:  Impulsar la innovació rural i la dinamització econòmica i el vigor cultural mitjançant el relleu generacional rural, activitat econòmica, valorització del patrimoni i innovació cultural.
 7. Governança:  Construir un marc sòlid, proper i eficient de governança a través de la reconnexió de les necessitats i realitats urbanes-rurals, un marc legal, sistemes de preses de decisions i implementació de les accions que garanteixin un desenvolupament rural veritable.

La redacció de l'Agenda Rural de Catalunya flecha-verde-e1547476168280.png

Les aportacions per a la construcció de l’Agenda Rural de Catalunya es portaran a terme entre els mesos de febrer i juliol del 2021. Les fases de treball s’estructuraran de la següent manera:

esquema def

        evolucio 3

Fes els comentaris que consideris a través del canal participa de la Generalitat de Catalunya! flecha-verde-e1547476168280.png

Un cop acabada la fase d'aportacions inicial  i la fase de participació temàtica i territorial, el document de l'Agenda Rural de Catalunya entra al canal participa de la Generalitat de Catalunya, pas previ a la seva aprovació per part del Govern de la Generalitat. Pots fer comentaris i/o aportacions en el següent enllaç entre el 12 de gener i el 15 de febrer.

canal participa.jpg

Fases de participació anteriors

TALLERS TERRITORIALS

Consulta el taller territorial que tens més a prop i fes la inscripció! 

BONA1.jpg

  INFOGR~3.JPG  INFOGR~2.JPGINFOGR~2.JPG INFOGR~1.JPGBONA.jpg INFOGR~3.JPGINFOGR~1.JPGINFOGR~3.JPG

TALLERS TEMÀTICS

A continuació pots consultar les dates dels tallers temàtics i pots accedir a l'enllaç d'inscripció:

Infografia Agenda Rural de Catalunya FB.jpg

Aportacions al document:

Si no has pogut assistir als tallers temàtics i vols fer una aportació a l’Agenda Rural de Catalunya ho pots fer al correu electrònic: hola@agendaruralcat.cat

Instruccions:

 • Consulta el document de les aportacions inicials. Documents aportacins inicial
 • Fes aportacions indicant la referència numèrica al document del lloc on vols que vagi la teva aportació.
 • Han de ser aportacions d’accions específiques.
 • DATA LIMIT: 9 de juliol


Documentació flecha-verde-e1547476168280.png

Consulta la documentació de l'Agenda Rural de Catalunya

Documents definitius de l'Agenda Rural

Enllaç a la nota de premsa d'aprovació de l'Agenda Rural de Catalunya

Enllaç a l'Acord de Govern

Webinar: Eines i instruments per al desplegament de l'Agenda Rural de Catalunya

Enllaç al programa.

Enllaç al vídeo.

Presentació de Luis Miguel Rebustiello, gerent de READER.

Resultat de les aportacions inicials

Pots consultar el resultat de les aportacions inicials a l'Agenda Rural de Catalunya en el següent enllaç. Aquest document és el que servirà de base per a la participació que està en procés i que pots consultar a l'apartat Digue's la teva.

Agenda Rural de Catalunya - Resulat aportacions inicials

Documentació de referència

 • L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), amb la intenció de tirar endavant una campanya de sensibilització dirigida a institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones, per a posar de relleu els valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats que ofereix i els reptes futurs, va desenvolupar l’any 2018 la  Declaració de la Seu.
 • L’Associació de Micropobles de Catalunya va treballar durant el 2018 l’Estatut dels Micropobles, un avantprojecte de Llei que té com a objectiu principal que la legislació catalana tingui en consideració les diferents realitats específiques, en qualsevol matèria, que tenen els municipis de menys de 500 habitants.
 • L’Associació de Municipis de Catalunya treballa en diversos serveis de suport als municipis de Catalunya i que afronten els reptes anunciats. L’any 2019 va iniciar les seves activitats la Fundació Transparència i Bon Govern Local, vinculada a l’ACM. Un dels primers projectes a tirar endavant ha estat l’anomenat Arrelament, que neix amb la vocació de poder tirar endavant projectes concrets que lluitin contra la despoblació al nostre país.
 • El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), seguint l’acord aprovat el setembre de 2015 a Nova York per l’Assemblea General de les Nacions Unides Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, elabora un informe titulat L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món que analitza els objectius principals de l’acord de Nova York i en fa recomanacions per a Catalunya.
 • L’any 2016, a la Conferencia Europea sobre Desenvolupament Rural Cork 2.0, es fa públic l’acord anomenat Declaració de Cork 2.0: Una vida millor al medi rural.
 • A França, el Govern ha publicat l’informe RURALITATS. Una ambició per compartir. 200 propostes per a una Agenda Rural, l’Agenda Rural Francesa.
 • L'any 2020, a la conferencia Renovant el Leader i el Desenvolupament Local Participatiu per al 2020; Celebrant 25 anys del Leader a Europa!, organitzada per l’Associació Leader europea per al Desenvolupament Rural celebrada a Tartu (Estònia), es fa pública la Declaració de Tartu.

Qui coordina l'Agenda Rural de Catalunya? flecha-verde-e1547476168280.png

Per poder fer possible l’Agenda Rural de Catalunya, la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural, liderada per la Direcció General de Desenvolupament Rural, va nomenar una comissió redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS) per a l'elaboració de l'Agenda Rural de Catalunya. Aquestes entitats son les encarregades de coordinar el procés per tal que les aportacions  siguin el més amplies possible i poder elaborar una proposta d’Agenda Rural de Catalunya que es traslladarà a la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural.

Pots contactar amb nosaltres mitjançant el següent correu electrònic: hola@agendaruralcat.cat 

Les entitats de la Comissió Redactora:

LOGO ARCA.jpgdescarga.pnglogo-micropoblest.png

acm2.jpg

Entitats que donen suport:

    DIPTA_H_col.jpg

                                                                                

Actualitat