Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Presentació

Una condició primera i indispensable per al desenvolupament de les àrees rurals és la satisfacció de les necessitats que la societat actual considera bàsiques. Reforçar la cohesió social i el benestar mitjançant la millora dels serveis necessaris pel ple desenvolupament de les persones, la igualtat d’oportunitats i el seu acompanyament. Fet que té una especial vinculació amb la pèrdua poblacional d’algunes zones rurals catalanes i per tant amb el repte demogràfic.

La ciutadania té dret a la igualtat de condicions i igualtat de drets en l’accés als serveis bàsics i no bàsics necessaris per tenir un mínim de qualitat de vida, independentment d’allà on es visqui. Per a les àrees rurals això significa que les administracions hauran de realitzar un esforç especial per a mantenir i actualitzar uns serveis que comporten uns sobrecostos relatius deguts a la menor massa demogràfica i l’allunyament d’aquestes àrees que mostren els mapes 1.1 i 1.2. En la major part dels casos una organització específica dels serveis adaptada a un medi rural caracteritzat per la baixa densitat demogràfica i la dispersió pot facilitar la prestació dels diferents serveis i reduir-ne els costos.

Mapa 1.1. Municipis segons tipologia poblament. Disseminats i petits nuclis, 2020

Mapa 1.1. Municipis segons tipologia poblament I.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor 2020, INE.

Mapa 1.2. Municipis segons tipologia poblament. Índex de concentració del poblament, 2020

Mapa 1.2. Municipis segons tipologia poblament. Índex de concentració del poblament.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor 2020, INE.

La formació compresa en l’ensenyament obligatori, així com en la seva dimensió 360 i al llarg de la vida, i l’atenció sanitària representen concretament la satisfacció de necessitats bàsiques que s’han de proveir de manera universal i pròxima a les persones. Convé al respecte el manteniment de l’ensenyament infantil i primari en les petites poblacions rurals, amb una ràtio d’alumnes d’obertura adequada i la prestació d’especialitats amb sistemes adaptats com ara les Zones Escolars Rurals (ZER), que unifiquen diverses escoles dins un mateix projecte educatiu compartint recursos (professorat, etc.). I assegurar, al mateix temps, l’oferta d’ensenyament secundari, ensenyaments especials i altres ensenyaments específics a les viles i centres comarcals, tot garantint l’accés mitjançant transport públic i adaptat des dels diferents pobles i disseminats del territori (mapa 1.3)

Mapa 1.3. Municipis amb escola i sense escola (infantil i primària), curs 2019-2020

Mapa 1.3. Municipis amb escola i sense escola infantil i primària.jpg

Font: Alumnes inscrits en infantil i primària per al curs 2019-2020, Departament d’Educació.

Igual que en l’ensenyament, la sanitat disposa d’una estructura d’atenció que s’ha anat adaptant a les àrees rurals i que convé de mantenir i millorar. El fet té tant a veure amb el manteniment i modernització dels consultoris locals, centres d’atenció primària i hospitals comarcals, com amb l’atenció generalista de proximitat, les consultes especialitzades regulars i una atenció preventiva particularment interessant per a les àrees més allunyades. Amb un incís especial en les persones majors d’edat que constitueixen una proporció destacada de la població de les àrees rurals, amb necessitats especials d’equipament i atenció sociosanitària (mapa 1.4).

Mapa 1.4. Consultoris locals i centres d’atenció primària, 2020

Mapa 1.5. Consultoris locals i centres d’atenció primària.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir del llistat d’Equipaments de Catalunya

L’àmbit sociosanitari ens aproxima al dels serveis socials en general, que és important de garantir per als habitants de les àrees rurals i que, al mateix temps, poden ésser prestats des de les àrees rurals per al conjunt de la població. No es pot deixar de banda la satisfacció de les necessitats culturals i d’oci que cal contemplar com un apartat fonamental per la fixació de les persones al territori i, particularment, per a l’atracció de nous residents imprescindibles per aturar el despoblament d’algunes àrees rurals. Al respecte, resulten tant importants els equipaments culturals bàsics com sales per actes, biblioteques o museus, com el suport d’institucions i activitats culturals col·lectives. Sense oblidar les activitats esportives, en les quals determinades àrees rurals ofereixen condicions específiques interessants per al conjunt de la població que ajuden també al seu desenvolupament econòmic.

Projectes

Actualitat RSS

Tota l'Actualitat